Skip links
19 kwietnia 2022

Zniesienie zakazu eksmisji niepożądanych lokatorów

Od początku agresji Rosji granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 2.8 miliona uchodźców z Ukrainy. Masowy napływ emigrantów wymusił wprowadzenie zmian w ustawodawstwie, w tym również w przepisach covidowych. Znamiennym i niezwykle szkodzącym dla właścicieli lokali był zapis stanowiący o zakazie wykonywania eksmisji w okresie obowiązywania stanu

Czytaj więcej
10 sierpnia 2021

Ochrona dóbr osobistych w Internecie na gruncie prawa cywilnego

Internet jest obecnie najbardziej powszechnym środkiem komunikacji: sanowi przez to jedną z najważniejszych przestrzeni dla realizacji wolności słowa i prawa do informacji. Jednakże, w wielu przypadkach rozpowszechnianie wypowiedzi może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych danej osoby.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych potencjalny pokrzywdzonego, może

Czytaj więcej
12 lipca 2021

Ważny wyrok TSUE – przedawnienie roszczeń konsumentów

Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 roku (C-485/19) uregulował sposób ustalania rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumentów. Konsumentem, w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że

Czytaj więcej
14 maja 2021

Przełomowa Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca o sposobie rozliczenia kredytów frankowych

Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20) ostatecznie przesądzono o sposobie rozliczenia kredytu frankowego przez Sąd. Przed wydaniem wspomnianej uchwały kwestia ta była bardziej skomplikowana, ponieważ istniały rozbieżności dotyczące możliwych rozstrzygnięć Sądu w zakresie sposobu rozliczeń kredytu. Polegały one na

Czytaj więcej
13 kwietnia 2021

Będzie proces w sprawie poszkodowanych uczestników funduszu nieruchomości ArkaFRN12

Po blisko dwóch latach od złożenia pozwu zbiorowego przez 31 poszkodowanych uczestników zlikwidowanego funduszu nieruchomości ArkaFRN12, Sąd Apelacyjny w Poznaniu ostatecznie – postanowieniem z dnia 22 marca 2021 roku (I ACz 21/21) – potwierdził, że pozew spełnia warunki formalne przewidziane ustawą z dnia 17 grudnia

Czytaj więcej