Skip links

Zniesienie zakazu eksmisji niepożądanych lokatorów

Od początku agresji Rosji granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 2.8 miliona uchodźców z Ukrainy. Masowy napływ emigrantów wymusił wprowadzenie zmian w ustawodawstwie, w tym również w przepisach covidowych. Znamiennym i niezwykle szkodzącym dla właścicieli lokali był zapis stanowiący o zakazie wykonywania eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19.  Dnia 14 kwietnia 2022 roku przepis zakazujący eksmisji ostatecznie przestał obowiązywać, przy okazji uchwalenia zmian do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Zakaz eksmisji został zniesiony po blisko dwóch latach jego obowiązywania. Z zamierzenia miał być wyłącznie przepisem obowiązującym tymczasowo, w rzeczywistości jednak obowiązywał blisko dwa lata i uniemożliwił właścicielom korzystania z własnych lokali na cele mieszkaniowe czy też zarobkowe. Zauważyć należy, że niniejsze przepisy nie tylko negatywnie wpływały na prawa właścicieli lokali, ale również uniemożliwiały potencjalnym najemcom zawieranie umów. Właściciele w obawie przed zakazem eksmisji nie decydowali się na zawieranie nowych umów najmu, co w konsekwencji znacznie zawęziło rynek najmu w Polsce. Ustawodawca wprowadzenie zmiany w przepisach pomocowych uzasadnia możliwością zwolnienia lokali i ich udostępnienia przybyłym z Ukrainy osobom uciekającym przed agresją rosyjską.

Zmianę i niejako powrót do rzeczywistości przed covidowej  należy ocenić pozytywnie, jako że utrzymanie w systemie prawnym obowiązującego zakazu eksmisji pozwalało na poczucie bezkarności nieuczciwych lokatorów i w sposób nieusprawiedliwiony ograniczało prawo dysponowania lokalem przez właścicieli.