Skip links

Nota Prawna

Treści i materiały publikowane na stronie internetowej www.niewiada-adwokaci.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porad, ani opinii prawnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze. Należy je traktować jako ogólną informację i pogląd autora na prezentowany temat.

Kancelaria Niewiada adwokaci dąży, aby treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej prezentowały istotę zagadnienia prawnego, jednak nie gwarantuje ich przydatności w indywidualnej sprawie. Sytuacja prawna zależy od szeregu okoliczności, które w istotny sposób mogą wpływać na dobór rozwiązania prawnego w danej sprawie i ostateczny efekt podjętych działań. Dlatego przed wdrożeniem danego rozwiązania prawnego należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.

Za działania podjęte bez konsultacji prawnej, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystającej z publikacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej i podejmująca takie działania.