Skip links

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Temat kredytów hipotecznych zawieranych w obcej walucie, najczęściej we frankach szwajcarskich jest praktycznie znany każdemu z nas. Wynika to nie tylko z medialnego rozgłosu jakie przyniosły sprawy sądowe pierwszych, odważnych konsumentów, którzy zdecydowali się zawalczyć z bankami ale i z wykształcenia się bardzo korzystnej –

Podatek cukrowy – brak obowiązku zapłaty podatku cukrowego

W poprzednim wpisie informowałem, że w ostatnim czasie, w imieniu jednego z naszych klientów skierowaliśmy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku konieczności zapłaty podatku cukrowego przez producenta napojów słodzonych w określonej sytuacji. W dniu 4 kwietnia 2022 roku

Ochrona dóbr osobistych w Internecie, a odpowiedzialność karna

Zarówno ochrona dobrego imienia, jak i godności osobistej (dóbr osobistych) może być udzielona nie tylko na gruncie prawa cywilnego o czym pisałem w poprzednim WPISIE, lecz także na drodze postępowania karnego. Przepis z artykułu 212 § 2 kodeksu karnego odnosi się do przestępstwa zniesławienia, czyli

Ochrona dóbr osobistych w Internecie na gruncie prawa cywilnego

Internet jest obecnie najbardziej powszechnym środkiem komunikacji: sanowi przez to jedną z najważniejszych przestrzeni dla realizacji wolności słowa i prawa do informacji. Jednakże, w wielu przypadkach rozpowszechnianie wypowiedzi może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych danej osoby. W przypadku naruszenia dóbr osobistych potencjalny pokrzywdzonego, może

W jakich sytuacjach świadek może odmówić składania zeznań?

W poprzednim wpisie omówionych zostało kilka z uprawnień i obowiązków świadka w ramach postępowania karnego. Co do zasady na wezwanie uprawnionego organu świadek zobowiązany jest stawić się i złożyć zeznania. Istnieje jednak kilka wyjątków, na podstawie których świadek może odmówić ich składania w całości albo