Skip links

Podatek cukrowy – brak obowiązku zapłaty podatku cukrowego

W poprzednim wpisie informowałem, że w ostatnim czasie, w imieniu jednego z naszych klientów skierowaliśmy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku konieczności zapłaty podatku cukrowego przez producenta napojów słodzonych w określonej sytuacji.

W dniu 4 kwietnia 2022 roku otrzymaliśmy interpretacje indywidualną w tej sprawie.

Co prawda organ nie podzielił w całości naszego stanowiska, przez co uznał, że prezentowane stanowisko jest nieprawidłowe, ale przyznał nam częściowo racje co do tego, w którym momencie obowiązek zapłaty podatku cukrowego przez producenta nie powstaje.

Otóż organ stwierdził, iż w przypadku sprzedaży przez podmiot napojów słodzonych (objętych obowiązkiem zapłaty opłaty spożywczej czy. podatku cukrowego) na przecz podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, nabywających napoje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (nieodpłatne przekazania pracownikom), które to nie prowadzą sprzedaży detalicznej ani zarówno detalicznej i hurtowej napojów na terytorium kraju, nie dojdzie do wprowadzenia napojów na rynek krajowy. W związku z tym podmiot sprzedający nie będzie zobowiązany do zapłaty opłaty od środków spożywczych w tej sytuacji.

Interpretacja ta w sposób wystarczający potwierdziła tym samym nasze stanowisko w tym zakresie i pozwoliła klientowi uniknąć zapłaty podatku cukrowego.

Należy przy tym jeszcze pamiętać, aby przy każdej takiej transakcji odbierać od kontrahenta odpowiednie oświadczenie, potwierdzające że sprzedawane napoje będą przeznaczone na użytek własny (dla pracowników).