Skip links

Kolejne zabezpieczenie w sprawie frankowej

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Sądu Okręgowego w Poznaniu postanowienie udzielające naszej klientce zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności kredytu frankowego i zapłatę przeciwko mBank S.A.

Sąd uwzględnił w całości nasz wniosek i oprócz wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu na czas postępowania zakazał także bankowi: składania oświadczeń o wypowiedzeniu umowy, przekazywania informacji do BIK oraz biur informacji gospodarczej o niespłacaniu rat kredytu wynikających z umowy, kierowania monitów, wezwań do zapłaty i innej podobnej korespondencji dotyczącej braku spłaty rat kredytu wynikających z umowy.

Co ciekawe, nasz wniosek został rozpatrzony i uwzględniony w całości już po 5 dniach od dnia jego otrzymania przez sąd!

Postanowienie to nie jest prawomocne, ale natychmiast wykonalne co powoduje, że nasza klientka już od dnia wydania tego postanowienia nie jest zobowiązana do spłat rat kredytu, i to do momentu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Dodatkowo nasza klientka nie musi już się obawiać sytuacji związanej z otrzymywaniem przez bank wezwań do spłaty kapitału, co jest standardową praktyką niektórych banków, które takie wezwania wysyłają jeszcze w trakcie procesu.

Korzystne rozpatrywanie wniosków frankowiczów o zabezpieczenie powoduje, że coraz więcej klientów decyduje się na wszczęcie procesu o unieważnienie umowy, a w konsekwencji na uwolnienie się od zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytu w walucie CHF.

Jeżeli posiadacie kredyt hipoteczny w walucie obcej i chcecie uwolnić się od swoich zobowiązań – zapraszamy do kontaktu.