Skip links
2 listopada 2023

Kolejne zabezpieczenie w sprawie frankowej

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Sądu Okręgowego w Poznaniu postanowienie udzielające naszej klientce zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności kredytu frankowego i zapłatę przeciwko mBank S.A.

Sąd uwzględnił w całości nasz wniosek i oprócz wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu na czas postępowania zakazał także

Czytaj więcej
10 października 2022

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Temat kredytów hipotecznych zawieranych w obcej walucie, najczęściej we frankach szwajcarskich jest praktycznie znany każdemu z nas. Wynika to nie tylko z medialnego rozgłosu jakie przyniosły sprawy sądowe pierwszych, odważnych konsumentów, którzy zdecydowali się zawalczyć z bankami ale i z wykształcenia się bardzo korzystnej –

Czytaj więcej
12 lipca 2021

Ważny wyrok TSUE – przedawnienie roszczeń konsumentów

Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 roku (C-485/19) uregulował sposób ustalania rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumentów. Konsumentem, w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że

Czytaj więcej
14 maja 2021

Przełomowa Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca o sposobie rozliczenia kredytów frankowych

Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20) ostatecznie przesądzono o sposobie rozliczenia kredytu frankowego przez Sąd. Przed wydaniem wspomnianej uchwały kwestia ta była bardziej skomplikowana, ponieważ istniały rozbieżności dotyczące możliwych rozstrzygnięć Sądu w zakresie sposobu rozliczeń kredytu. Polegały one na

Czytaj więcej
10 sierpnia 2020

Przełomowy Wyrok SN w sprawach frankowych

Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok w sprawie o kredyt indeksowany (wyrok z dnia 11 grudnia 2019 roku, sygn. V CSK 382/18). Wyrok, o którym mowa, dotyczy kredytu indeksowanego udzielonego na podstawie umowy z 2008 roku waloryzowanej do franka szwajcarskiego zawartej z Kredyt Bankiem (później BZ

Czytaj więcej