Skip links
13 kwietnia 2021

Będzie proces w sprawie poszkodowanych uczestników funduszu nieruchomości ArkaFRN12

Po blisko dwóch latach od złożenia pozwu zbiorowego przez 31 poszkodowanych uczestników zlikwidowanego funduszu nieruchomości ArkaFRN12, Sąd Apelacyjny w Poznaniu ostatecznie – postanowieniem z dnia 22 marca 2021 roku (I ACz 21/21) – potwierdził, że pozew spełnia warunki formalne przewidziane ustawą z dnia 17 grudnia

Czytaj więcej
24 listopada 2020

Przysposobieni i wychowankowie zwolnieni z podatku od spadków i darowizn

Dnia 27 października 2020 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, w której wprowadzone zmiany działają na korzyść spadkobierców i obdarowanych, poszerzając krąg osób zwolnionych z podatku, m. in. o przysposobionych i wychowanków rodzin zastępczych.

Ważna zmiana we wspomnianych przepisach

Czytaj więcej