Skip links

Niekorzystne zasady dla osób pracujących za granicą

Ulga abolicyjna w dotychczasowym stanie prawnym zwalniała podatników przed podwójnym opodatkowaniem w kraju w którym świadczyli pracę i kraju swojej rezydencji. Dla przykładu osoba wykonująca pracę w Wielkiej Brytanii odprowadzała podatek wyłącznie w kraju w którym pracowała, ponieważ chroniła ją ulga abolicyjna. Umożliwiała więc podatnikowi świadczącemu pracę za granicami Polski odprowadzanie podatku wyłącznie w kraju, w którym pracuje i znajduje się jego główny ośrodek życiowy.

Od stycznia 2021 roku obowiązywać będzie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ważna zmiana art. 27g, który ustanawia limit wysokości odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej. do kwoty maksymalnie 1360 zl. Oznacza to tyle, że zwolniona z podatku w Polsce będzie wyłącznie osoba której dochód roczny jest niższy niż 8000 zł.

Kraje, z których dochody od 2021 roku będą obliczane na nowych zasadach:

 

 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Dania
 • Finlandia
 • Irlandia
 • Izrael
 • Japonia
 • Kanada
 • Litwa
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Wielka Brytania

 

 

Polski rezydent podatkowy, który przebywał w kraju min. 183 dni rocznie lub 270 w przeciągu
3 kolejnych lat, będzie musiał złożyć PIT ZG dotyczący dochodów osiągniętych za granicą. Do tej pory złożenie PITu ZG było obowiązkowe, nie złożenie nie niosło za sobą żadnych konsekwencji. Zgodnie ze zmianą niezłożenie PITu zagrożone będzie karą nawet do  82000 zł

Chcąc uniknąć wyższego opodatkowania niezbędnym będzie zdecydować się na odpowiednią rezydencję podatkową  w kraju oferującym korzystniejsze warunki opodatkowania.