Skip links
7 kwietnia 2022

Podatek cukrowy – brak obowiązku zapłaty podatku cukrowego

W poprzednim wpisie informowałem, że w ostatnim czasie, w imieniu jednego z naszych klientów skierowaliśmy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku konieczności zapłaty podatku cukrowego przez producenta napojów słodzonych w określonej sytuacji.

W dniu 4 kwietnia 2022 roku

Czytaj więcej
22 grudnia 2021

Podatek cukrowy – czy przedsiębiorca może uniknąć jego zapłaty?

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, dalej także jako: „Ustawa”) spółka, bądź też inny podmiot wskazany w art. 12d ust. 1 Ustawy jest zobowiązana do uiszczenia opłaty, o której mowa

Czytaj więcej
28 stycznia 2021

Niekorzystne zasady dla osób pracujących za granicą

Ulga abolicyjna w dotychczasowym stanie prawnym zwalniała podatników przed podwójnym opodatkowaniem w kraju w którym świadczyli pracę i kraju swojej rezydencji. Dla przykładu osoba wykonująca pracę w Wielkiej Brytanii odprowadzała podatek wyłącznie w kraju w którym pracowała, ponieważ chroniła ją ulga abolicyjna. Umożliwiała więc podatnikowi

Czytaj więcej