Skip links

Kara umowna i odszkodowanie jako koszt uzyskania przychodu

Tarcza antykryzysowa 4.0 [ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – ustawa zmieniająca inne ustawy]

Nowe zasady odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego – ustawa CoVid-19

Dozór elektroniczny to instytucja prawa karnego umożliwiająca skazanemu odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Skazany uzyskuje możliwość odbycia orzeczonej kary w miejscu zamieszkania i jednoczesne uprawienie do opuszczania gospodarstwa domowego w wyznaczonych przez Sąd godzinach. Co istotne, dotychczas o dozór elektroniczny mogli ubiegać się