Skip links
11 sierpnia 2021

Regulacja pracy zdalnej w kodeksie pracy

Na etapie opiniowania w procesie legislacyjnym znajduje się projekt dotyczący uregulowania kwestii pracy zdalnej. Powodem ku stworzeniu takiej nowelizacji okazała się być pandemia, która narzuciła wiele zmian w codziennym życiu, a także i w prawie. W świecie pandemicznym pojawiło się wiele zagadnień dotyczących nowych rozwiązań

Czytaj więcej