Skip links

Przełomowy Wyrok SN w sprawach frankowych

Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok w sprawie o kredyt indeksowany (wyrok z dnia 11 grudnia 2019 roku, sygn. V CSK 382/18). Wyrok, o którym mowa, dotyczy kredytu indeksowanego udzielonego na podstawie umowy z 2008 roku waloryzowanej do franka szwajcarskiego zawartej z Kredyt Bankiem (później BZ