Skip links

Klient indywidualny

Sprawy karne

 • obrona w sprawach drogowych
 • obrona w postępowaniach karno-skarbowych
 • stalking
 • dozór elektroniczny

Odszkodowania

 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowania komunikacyjne
 • odszkodowania majątkowe i osobowe
 • odszkodowanie turystyczne za opóźniony lot/utracony urlop
 • odszkodowania rolnicze (suszowe/klęski żywiołowe)

Rodzina

 • sprawy spadkowe i zachowkowe
 • rozwody i alimenty
 • podziały majątku
 • regulacja kontaktów rodziców z dziećmi/dziadków z wnukami

 

Nieruchomości

 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości
 • zniesienia współwłasności
 • roszczenia wobec przedsiębiorstw przesyłowych
 • służebności/służebności przesyłu
 • opodatkowanie nieruchomości

 

Konsument

 • spory z instytucjami rynku finansowego
 • sprawy „frankowe”
 • sprawy o „polisolokaty”
 • „chwilówki” rozliczenia/nadużycia
 • upadłość konsumencka

 

 

Mediacje

 • alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • mediacje pozasądowe/sądowe
 • postępowanie polubowne