Skip links

Klient biznesowy

Działalność gospodarcza

 • budowanie struktur prawnych MSP
 • przekształcenia MSP
 • optymalizacje podatkowe
 • obsługa procesu dochodzenia należności
 • dochodzenie roszczeń w razie bezskuteczności egzekucji komorniczej

Prawo handlowe

 • umowy spółek prawa handlowego
 • umowy handlowe
 • umowy związanych z bieżącym funkcjowaniem firmy
 • zabezpieczenie umów handlowych
 • asysta prawna w trakcie negocjacji
 • umowy związane z zatrudnieniem

Obrona biznesu

 • obrona firm budowlanych w sporach z administracją publiczną
 • obrona w sporach podatkowych
 • obrona członków zarządu
 • obrona przed roszczeniami pracowniczymi

 

Spory sądowe

 • polubowne rozwiązywanie sporów – mediacja i arbitraż
 • spory między wspólnikami
 • spory z umów o roboty budowlane
 • spory o kary umowne
 • spory w związku z nieuczciwą konkurencją