Skip links
22 grudnia 2021

Podatek cukrowy – czy przedsiębiorca może uniknąć jego zapłaty?

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, dalej także jako: „Ustawa”) spółka, bądź też inny podmiot wskazany w art. 12d ust. 1 Ustawy jest zobowiązana do uiszczenia opłaty, o której mowa

Czytaj więcej
22 grudnia 2020

Przedsiębiorcy jak konsumenci

Od 1 stycznia 2021 r. jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli w pewnych sytuacjach korzystać z takich samych uprawnień jak konsumenci. Chodzi o sytuacje, gdy będą kupować towary lub usługi w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale jednocześnie niemających charakteru zawodowego. Nieprecyzyjne brzmienie przepisów sprawia,

Czytaj więcej
13 października 2020

Kara umowna i odszkodowanie jako koszt uzyskania przychodu

Tarcza antykryzysowa 4.0 [ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – ustawa zmieniająca inne ustawy]

Czytaj więcej