Skip links
8 lipca 2021

Czy można uniknąć obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobierana jest opłata abonamentowa. Nadto przyjmuje się, że każda  osoba posiadająca odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu tego odbiornika używa.

Pojawia się zatem pytanie czy rzeczywiście każda osoba posiadająca odbiornik w

Czytaj więcej