Skip links
12 lipca 2021

Ważny wyrok TSUE – przedawnienie roszczeń konsumentów

Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 roku (C-485/19) uregulował sposób ustalania rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumentów. Konsumentem, w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że

Czytaj więcej
13 kwietnia 2021

Będzie proces w sprawie poszkodowanych uczestników funduszu nieruchomości ArkaFRN12

Po blisko dwóch latach od złożenia pozwu zbiorowego przez 31 poszkodowanych uczestników zlikwidowanego funduszu nieruchomości ArkaFRN12, Sąd Apelacyjny w Poznaniu ostatecznie – postanowieniem z dnia 22 marca 2021 roku (I ACz 21/21) – potwierdził, że pozew spełnia warunki formalne przewidziane ustawą z dnia 17 grudnia

Czytaj więcej