Skip links
10 sierpnia 2021

Ochrona dóbr osobistych w Internecie na gruncie prawa cywilnego

Internet jest obecnie najbardziej powszechnym środkiem komunikacji: sanowi przez to jedną z najważniejszych przestrzeni dla realizacji wolności słowa i prawa do informacji. Jednakże, w wielu przypadkach rozpowszechnianie wypowiedzi może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych danej osoby.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych potencjalny pokrzywdzonego, może

Czytaj więcej
12 lipca 2021

Ważny wyrok TSUE – przedawnienie roszczeń konsumentów

Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 roku (C-485/19) uregulował sposób ustalania rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumentów. Konsumentem, w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że

Czytaj więcej
14 maja 2021

Przełomowa Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca o sposobie rozliczenia kredytów frankowych

Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20) ostatecznie przesądzono o sposobie rozliczenia kredytu frankowego przez Sąd. Przed wydaniem wspomnianej uchwały kwestia ta była bardziej skomplikowana, ponieważ istniały rozbieżności dotyczące możliwych rozstrzygnięć Sądu w zakresie sposobu rozliczeń kredytu. Polegały one na

Czytaj więcej
22 lutego 2021

Upadłość konsumencka sposobem na oddłużenie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sposobem na rozwiązanie problemów z piętrzącymi się zobowiązaniami pieniężnymi. Po nowelizacji przepisów prawa upadłościowego w 2020 roku ogłoszenie upadłości  stało się znacznie łatwiejsze dla osób, które wpadły w tzw. pętle zadłużeń.

W stanie prawnym obowiązującym do 23 marca 2020 roku osoba

Czytaj więcej
14 stycznia 2021

Spłata kredytu przed terminem. Konsumencie, znaj swoje prawa

W poprzednim wpisie omówiliśmy jedno z praw konsumenta pozwalających na odstąpienie od umowy pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia dodatkowych pozaodsetkowych kosztów.

Jeżeli jednak w jakiś sposób przegapiliśmy termin związany z odstąpieniem od umowy nie ma powodów do obaw, gdyż

Czytaj więcej