Skip links
4 listopada 2020

Kontakty z dziećmi w czasie epidemii Covid-19

W ostatnich miesiącach, w związku z wybuchem epidemii wirusa Covid – 19 wiele emocji wzbudza temat, w jaki sposób w czasie epidemii powinny być realizowane kontakty z dzieckiem, kiedy jego rodzice żyją osobno. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami – rodzice zaczęli zadawać pytania – czy

Czytaj więcej
13 października 2020

Kara umowna i odszkodowanie jako koszt uzyskania przychodu

Tarcza antykryzysowa 4.0 [ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – ustawa zmieniająca inne ustawy]

Czytaj więcej
12 października 2020

Nowe zasady odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego – ustawa CoVid-19

Dozór elektroniczny to instytucja prawa karnego umożliwiająca skazanemu odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Skazany uzyskuje możliwość odbycia orzeczonej kary w miejscu zamieszkania i jednoczesne uprawienie do opuszczania gospodarstwa domowego w wyznaczonych przez Sąd godzinach.

Co istotne, dotychczas o dozór elektroniczny mogli ubiegać się

Czytaj więcej