Skip links

Zniesienie zakazu eksmisji niepożądanych lokatorów

Od początku agresji Rosji granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 2.8 miliona uchodźców z Ukrainy. Masowy napływ emigrantów wymusił wprowadzenie zmian w ustawodawstwie, w tym również w przepisach covidowych. Znamiennym i niezwykle szkodzącym dla właścicieli lokali był zapis stanowiący o zakazie wykonywania eksmisji w okresie obowiązywania stanu

Umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków

Na tle europejskim polski ustawodawca w sposób bardzo rygorystyczny penalizuje przestępstwa narkotykowe. Osoby zatrzymane i „przyłapane na gorącym uczynku” dostarczają organom ścigania gotowy materiał dowodowy do postawienia im zarzutów, a następnie skazania. Czy jest zatem możliwość uniknięcia odpowiedzialności za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych?

Czy mogę odziedziczyć majątek po moim konkubencie ?

Konkubinat, czyli nieformalny związek kobiety i mężczyzny zyskuje na popularności. Pod wieloma względami przypomina on związek małżeński, zwłaszcza w zakresie więzi osobistej i majątkowej łączącej konkubentów. Pojawia się zatem pytanie jak wygląda pozycja konkubentów w polskim porządku prawnym? Czy konkubina odziedziczy majątek po zmarłym konkubencie

Czy można uniknąć obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobierana jest opłata abonamentowa. Nadto przyjmuje się, że każda  osoba posiadająca odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu tego odbiornika używa. Pojawia się zatem pytanie czy rzeczywiście każda osoba posiadająca odbiornik w

Upadłość konsumencka sposobem na oddłużenie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sposobem na rozwiązanie problemów z piętrzącymi się zobowiązaniami pieniężnymi. Po nowelizacji przepisów prawa upadłościowego w 2020 roku ogłoszenie upadłości  stało się znacznie łatwiejsze dla osób, które wpadły w tzw. pętle zadłużeń. W stanie prawnym obowiązującym do 23 marca 2020 roku osoba

Niekorzystne zasady dla osób pracujących za granicą

Ulga abolicyjna w dotychczasowym stanie prawnym zwalniała podatników przed podwójnym opodatkowaniem w kraju w którym świadczyli pracę i kraju swojej rezydencji. Dla przykładu osoba wykonująca pracę w Wielkiej Brytanii odprowadzała podatek wyłącznie w kraju w którym pracowała, ponieważ chroniła ją ulga abolicyjna. Umożliwiała więc podatnikowi