Skip links

Regulacja pracy zdalnej w kodeksie pracy

Na etapie opiniowania w procesie legislacyjnym znajduje się projekt dotyczący uregulowania kwestii pracy zdalnej. Powodem ku stworzeniu takiej nowelizacji okazała się być pandemia, która narzuciła wiele zmian w codziennym życiu, a także i w prawie. W świecie pandemicznym pojawiło się wiele zagadnień dotyczących nowych rozwiązań

Przysposobieni i wychowankowie zwolnieni z podatku od spadków i darowizn

Dnia 27 października 2020 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, w której wprowadzone zmiany działają na korzyść spadkobierców i obdarowanych, poszerzając krąg osób zwolnionych z podatku, m. in. o przysposobionych i wychowanków rodzin zastępczych. Ważna zmiana we wspomnianych przepisach

Kara umowna i odszkodowanie jako koszt uzyskania przychodu

Tarcza antykryzysowa 4.0 [ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – ustawa zmieniająca inne ustawy]