Skip links

Regulacja pracy zdalnej w kodeksie pracy

Na etapie opiniowania w procesie legislacyjnym znajduje się projekt dotyczący uregulowania kwestii pracy zdalnej. Powodem ku stworzeniu takiej nowelizacji okazała się być pandemia, która narzuciła wiele zmian w codziennym życiu, a także i w prawie. W świecie pandemicznym pojawiło się wiele zagadnień dotyczących nowych rozwiązań

Ochrona dóbr osobistych w Internecie na gruncie prawa cywilnego

Internet jest obecnie najbardziej powszechnym środkiem komunikacji: sanowi przez to jedną z najważniejszych przestrzeni dla realizacji wolności słowa i prawa do informacji. Jednakże, w wielu przypadkach rozpowszechnianie wypowiedzi może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych danej osoby. W przypadku naruszenia dóbr osobistych potencjalny pokrzywdzonego, może

Czy mogę odziedziczyć majątek po moim konkubencie ?

Konkubinat, czyli nieformalny związek kobiety i mężczyzny zyskuje na popularności. Pod wieloma względami przypomina on związek małżeński, zwłaszcza w zakresie więzi osobistej i majątkowej łączącej konkubentów. Pojawia się zatem pytanie jak wygląda pozycja konkubentów w polskim porządku prawnym? Czy konkubina odziedziczy majątek po zmarłym konkubencie