Skip links

Uprawnienia i obowiązki świadka w postępowaniu karnym

Dowód z zeznań świadka jest jednym z wielu procesowych środków dowodowych mających na celu sprawne doprowadzenie do ustalenia stanu faktycznego w sprawie, co w konsekwencji może powodować skazanie lub uniewinnienie oskarżonego. Może zdarzyć się, że w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego przesłuchiwane są bliskie dla nas