Skip links

Niekorzystne zasady dla osób pracujących za granicą

Ulga abolicyjna w dotychczasowym stanie prawnym zwalniała podatników przed podwójnym opodatkowaniem w kraju w którym świadczyli pracę i kraju swojej rezydencji. Dla przykładu osoba wykonująca pracę w Wielkiej Brytanii odprowadzała podatek wyłącznie w kraju w którym pracowała, ponieważ chroniła ją ulga abolicyjna. Umożliwiała więc podatnikowi