Skip links

Niekorzystne zasady dla osób pracujących za granicą

Ulga abolicyjna w dotychczasowym stanie prawnym zwalniała podatników przed podwójnym opodatkowaniem w kraju w którym świadczyli pracę i kraju swojej rezydencji. Dla przykładu osoba wykonująca pracę w Wielkiej Brytanii odprowadzała podatek wyłącznie w kraju w którym pracowała, ponieważ chroniła ją ulga abolicyjna. Umożliwiała więc podatnikowi

Spłata kredytu przed terminem. Konsumencie, znaj swoje prawa

W poprzednim wpisie omówiliśmy jedno z praw konsumenta pozwalających na odstąpienie od umowy pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez ponoszenia dodatkowych pozaodsetkowych kosztów. Jeżeli jednak w jakiś sposób przegapiliśmy termin związany z odstąpieniem od umowy nie ma powodów do obaw, gdyż istnieją