Skip links

Przedsiębiorcy jak konsumenci

Od 1 stycznia 2021 r. jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli w pewnych sytuacjach korzystać z takich samych uprawnień jak konsumenci. Chodzi o sytuacje, gdy będą kupować towary lub usługi w celach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale jednocześnie niemających charakteru zawodowego. Nieprecyzyjne brzmienie przepisów sprawia,

Bezkosztowa pożyczka, marzeniem każdego konsumenta

Pożyczka za darmo, pożyczka bez opłat, darmowa pożyczka – tego typu hasła, często promowane przez instytucje pożyczkowe brzmią jak książkowy przykład oksymoronu.  Pożyczka bowiem każdemu kojarzy się z kosztami: małymi bądź większymi, ale zawsze z jakimiś, które w ostatecznym rozrachunku ponosi konsument. Jeżeli już uda