Skip links

Przysposobieni i wychowankowie zwolnieni z podatku od spadków i darowizn

Dnia 27 października 2020 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, w której wprowadzone zmiany działają na korzyść spadkobierców i obdarowanych, poszerzając krąg osób zwolnionych z podatku, m. in. o przysposobionych i wychowanków rodzin zastępczych. Ważna zmiana we wspomnianych przepisach

Jedno naruszenie praw autorskich, lecz kilka roszczeń

Sąd Apelacyjny w Białymstoku  w wyroku z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Aga 21/20 wydał wyrok, w którym wskazał, iż publikacja utworu na różnych polach eksploatacji uprawnia do żądania dwóch niezależnych odszkodowań. Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie

Kontakty z dziećmi w czasie epidemii Covid-19

W ostatnich miesiącach, w związku z wybuchem epidemii wirusa Covid – 19 wiele emocji wzbudza temat, w jaki sposób w czasie epidemii powinny być realizowane kontakty z dzieckiem, kiedy jego rodzice żyją osobno. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami – rodzice zaczęli zadawać pytania – czy